top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

อพท. จัดทัวร์อารยสถาปัตย์สไตล์นิวนอร์มอล (New Normal) จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม พ.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.8 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จัดทัวร์อารยสถาปัตย์สไตล์นิวนอร์มอล จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญชวนมนุษย์ล้อ คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก จำนวน 20 ท่าน ร่วมทริปดังกล่าวเพื่อทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดเพชรบุรี สร้างการรับรู้ กระตุ้นและขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อคนทั้งมวล โดยจะพาไปสำรวจอารยสถาปัตย์กันที่ วนอุทยานเขานางพันธุรัต วัดข่อย บ้านขนมนันทวัน และวัดถ้ำเขาย้อย เป็นต้น
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page