top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ รับรางวัล "เทพมเหศักดิ์"

'มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล' ได้รับประทานรางวัล "เทพมเหศักดิ์" จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการ เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดี โดยมี คุณเซีย เวย หลิน ผู้จัดการมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นผู้รับประทานรางวัลดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page