top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

“กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ พระนครคีรี หรือเขาวัง จ.เพชรบุรี และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ แม้จะตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงชัน แต่ก็มีการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดตั้งลิฟต์ มีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ และมีห้องสุขา เพื่อให้ผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้นรถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ ไปเที่ยวชมได้ โดยสะดวก และปลอดภัย ตามกติกาสากลของโลกยุคปัจจุบันว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” รมว.วัฒนธรรม กล่าวในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนในการเป็นประธานมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล รวม 19 แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ทำทางลาดมาตรฐาน ทำที่จอดรถและห้องสุขาสำหรับคนที่ใช้รถเข็น เป็นต้น เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทย เพื่อคนทั้งมวล
โดยก่อนพิธีการมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้นำศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอกของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือ "โจหลุยส์" และครอบครัว ในชุด "หนุมานกับนางเบญกาย" มาจัดแสดงอย่างสวยงามตระการตาให้ประชาชนที่มาชมงานได้ชื่นชมและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศไทยให้มีอารยสถาปัตย์ หรือมีการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
“ในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีของกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง ได้บูรณาการจัดโครงการร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด การขับเคลื่อน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล (Cultural tourism for All) เพื่อให้กลุ่มผู้เปราะบางได้มีพื้นที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าถึงศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างโอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
Thailand Friendly Design Expo หรือเรียกย่อๆว่า FD Expo มีเป้าหมายในการรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมืองไมซ์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (MICE & Tourism for All) พร้อมประกาศนโยบายสัญญาประชาคม ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม ผลักดันประเทศไทยให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคอาเซียนในฐานะต้นแบบเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page