top of page

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ณ ปีพุทธศักราช 2536 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการขับเคลื่อนของลิฟต์ โดยได้ความร่วมมือจากผู้ทำระบบชุดควบคุมซึ่งเป็นหัวใจของลิฟต์จากประเทศญี่ปุ่น

OMC SANYU ELEVATOR ลิฟท์บ้าน

฿0.00ราคา
  • สั่งซื้อ - สอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ ิงค์

  •  

bottom of page