top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

FD New Normal & Hybrid Expo 2022

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ย. 2564
 

"Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5" จะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 101 ในรูปแบบไฮบริค (Hybrid) โดยใช้ระบบ Online และ On-site ในวิถีปกติใหม่ (New Normal) แนวคิดหลักในการจัดงานคือ “Safety, Health and Accessibility : สุขภาพ ปลอดภัย มั่นใจ เข้าถึง” เพื่อนำสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และคนที่รักสุขภาพทั่วไป เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page