top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

ร้องเรียน "นายกฯ-รมต.-สส.-สว." เร่งตรวจสอบสนามบินภูธร ไม่นำทางลาดมาบริการผู้ผดส.สูงวัย-มนุษล้อ


ยกๆ อุ้มๆ กันอีกแล้วครับท่าน !!

เหตุเพราะสนามบินภูธรไม่ยอมนำทางลาดมาให้บริการผู้โดยสาร ทั้งๆที่กระทรวงคมนาคมสั่งซื้อมาให้ใช้ เพื่อหวังยกระดับระบบขนส่งมวลชนไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Public Transportation for All) ตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)


เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 ที่สนามบินพิษณุโลก พนักงานประจำท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 4 คน ต้องช่วยกันยกๆมนุษย์ล้อ-กฤษนะทัวร์ยกล้อ ยกล้อของจริง ขึ้นเครื่องบิน ในระหว่างที่นายกฤษนะ ละไล พิธีกรชื่อดัง ประธานเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เดินทางโดยสารเครื่องบินที่สนามบินพิษณุโลก เพื่อกลับมากรุงเทพมหานคร ท่ามกลางข้อกังขาว่า เพราะเหตุใด ทำไมสนามบินพิษณุโลกจึงไม่ได้นำทางลาดลำเลียงผู้โดยสารมาให้บริการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในเรื่องระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล (Public Transportation for All)


เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ ร่วมขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชน ขับเคลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงขอร้องเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และท่านสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ช่วยเร่งตรวจสอบและทวงถามถึงสาเหตุการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการไม่ยอมนำทางลาดขึ้นลงเครื่องบินมาให้บริการผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และผู้โดยสารที่ลากกระเป๋าเดินทาง ให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล และนโยบายของกระทรวงคมนาคมเพื่อคนทั้งมวล


ก่อนหน้านี้ ในปี 2563 กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ได้เริ่มดำเนินการจัดหาและทยอยส่งมอบ "สะพานเทียบอากาศยานแบบทางลาด" ในทุกสนามบินภูธร รวม 23 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล (Public Transportation for All) และส่งเสริมธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leave no one behind) ตามแนวทางสากลขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยทศวรรษแห่งการลงมือทํา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ในปี 2563-2573


โดยในปี 2563 กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการจัดหา และทยอยส่งมอบทางลาดขึ้นลงเครื่องบิน รวม 15 สนามบิน แห่งละ 1 ตัว วงเงินตัวละ 5.3 ล้านบาท งบประมาณรวม 79.5 ล้านบาท และปี 2564 จัดหาอีก 8 สนามบิน รวมวงเงินทั้งสิ้น 121.9 ล้านบาท

ปี 2563 จัดหาและทยอยส่งมอบไปแล้ว รวม 15 สนามบินภูธร คือ สนามบินพิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, ตรัง, นครพนม, นราธิวาส, หัวหิน, แม่สอด, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, ระนอง

ปี 2564 ดำเนินการจัดหาและทยอยส่งมอบ อีก 8 แห่ง คือ กระบี่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ชุมพร, สกลนคร, เบตง จ.ยะลาดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page