top of page

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

WEBSITE

-

20171220b73d044bafda0464aa4c24480382d20a143013.jpg
วัดและสถานศึกษา.png

ศาลเจ้าปู่ย่า

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวอุดรและพื้นที่ใกล้เคียงหรือร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี จนถือได้ว่าศาลเจ้าปู่ย่าแห่งนี้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี