อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

WEBSITE

-

1492745756_9259.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร ที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png