top of page

ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

WEBSITE

-

20171023c9fa42abc203c2825f09434882470f65010345.jpg
วัดและสถานศึกษา.png

วัดพระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 วัดบ้านสร้างเรือง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

ศรีสะเกษ

-

-