top of page

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

WEBSITE

-

n20180803173448_3796.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด. วันที่ 5 มี.ค. 2564. เป็นอาคารที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดท้องถิ่นที่อาศัยในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของภาคอีสาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

ร้อยเอ็ด

-

-