ตำบล บางริ้น อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

-

P03001833_1.jpeg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

น้ำพุร้อนพรรั้ง

น้ำพุร้อนพรรั้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนองในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่ง