top of page

ต.มิตรภาพ อ.แกดำ

WEBSITE

-

n20180329100445_12809.jpg
วัดและสถานศึกษา.png

วัดหนองหูลิง วัดเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความศรัทธา. ภายในวัดโดดเด่นที่พระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

มหาสารคาม

-

-