ต.มิตรภาพ อ.แกดำ

WEBSITE

-

n20180329100445_12809.jpg
วัดและสถานศึกษา.png

วัดหนองหูลิง วัดเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความศรัทธา. ภายในวัดโดดเด่นที่พระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม