ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต  49 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร. 0843053960

201906177a0030d6c5b9b255e2c50edd8b6812a9