top of page
หน้าเวป3-แยก-8.png

ภาคตะวันออก

   ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ

chanthaburi-shutterstock.jpg

จันทบุรี

file_47324e7e69fcea4021ed34a6bb5497aa.jp

           ฉะเชิงเทรา

chonburi-standard.jpg

ชลบุรี

7 จังหวัด
trat-travel-guide-1.jpg

ตราด

Abhaibhubejhr_01.jpg

    ปราจีนบุรี

rayong-travel-boat-beach.jpg

ระยอง

Things-to-do-in-Sa-Kaeo-Thailand-The-sto

สระแก้ว

bottom of page