หน้าเวป3-แยก-10.png

ภาคกลาง

      เป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวันออก และภาคอีสานทางทิศตะวันออกโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์กั้น ติดต่อกับภาคตะวันตก ทิศเหนือติดต่อกับทิวเขาผีปันน้ำ พื้นนี้เคยเป็นดินแดนที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยา และยังเป็นพื้นที่ที่สำคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยตั้งอยู่

istockphoto-507913346-612x612.jpg

จังหวัดกรุงเทพมหานคร​

B6FtNKtgSqRqbnNsUxc4Sq6ePOtORo6W0QqykREw

จังหวัดกำแพงเพชร

PZnhTOtr5D3rd9ocJN8h1jTeiKWJjTZVpcZu2kwW

ชัยนาท

ซุ้มต้นไผ่0.jpg

นครนายก