อำเภอ ควนขนุน พัทลุง 93150

-

P03002457_1.jpeg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

ทะเลน้อย

ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500 ไร่ มีความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาโดยคลองนางเรียมที่มีความยาว 2 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

อำเภอ ควนขนุน พัทลุง 93150

-

-

shutterstock_652653070.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

สวนไผ่ขวัญใจ

ด้วยพื้นที่ป่าไผ่กว่า 30 ไร่ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสวนที่ทำการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ไผ่ และถ่านทำจากไม้ไผ่ พร้อมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ สถานที่แห่งนี้จึงมีต้นไผ่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไผ่ตง ไผ่หวาน ไผ่ลืมแล้ง ไผ่กิมซุง ไผ่ซางหม่น ไผ่ใต้หวั่น ไผ่ปักกิ่ง จึงทำให้สวนไผ่แห่งนี้เขียวร่มรื่นไปทั่วอาณาบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด