26/16 หมู่ 7 หาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 82190

-

639273be1e5948392523a17f195aeeb4.jpg
โรงแรมและที่พัก.png

บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท

Baan Khaolak Resort, one can discover true rest from the serenity of its simple style to the pleasure of its lush tropical garden.

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png