อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

WEBSITE

-

Sunset_at_Kwan_Phayao_กว๊านพะเยา_(25-12-2021)_img_05.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด