top of page

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

WEBSITE

-

Sunset_at_Kwan_Phayao_กว๊านพะเยา_(25-12-2021)_img_05.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

ถ. พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

-

-