อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

WEBSITE

-

1472788697_7384.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด