top of page

หมุ่ที่ 12 ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

-

201711147f5144f962efde75e0f7661e032166db143027.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว

อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ในอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย มีพื้นที่ 58.58 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันอุทยานอยู่ในระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์