top of page

อุทยานแห่งชาติลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

-

262363016_2033653306804122_5895481841303455194_n.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

อุทยานแห่งชาติ ลานสาง

อุทยานแห่งชาติลานสางเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก โดยมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดพื้นที่ ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ แล้วลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก มีลำธารไหลผ่านหลายสาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

ถนนพหลโยธิน ตำบลเทศบาลจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก