26/16 หมู่ 7 หาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 82190

nopparatnation-01.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นท่าเรือศูนย์กลางไปเที่ยวตามเกาะ ต่างๆ ของกระบี่ เดิมชาวบ้านเรียกว่า "หาดคลองแห้ง"

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png